Styrka

"Allt förmår jag i honom som giver mig kraft."

-Fil 4:13


älskande hjärtan...

"Men som verkligheten säger kan två älskande hjärtan inte alltid vara tillsammans"

- Matilda

två citat om vänskap, tänk på det ni...

"Kärnan i äkta vänskap är att tillåta varandra små felsteg."

- David Storey

.....

"Det finns få uppriktiga vänner - men så är heller inte efterfrågan så stor."

-Marie von Ebner-Eschenbach

sanningen

"De flesta författare betraktar sanningen som deras dyrbaraste ägodel;
de är därför snåla med att utnyttja den."

-
Mark Twain

Leva & dö

"Lev ditt eget liv, för du ska dö din egen död"


-Latinskt ordspråk

Repetition

"Repetitionen är ju kunskapens moder"

- John Steinberg

välja...

"Väljer du att leva ett liv utan kärlek, väljer du ett liv utan att leva."

-Sabrin Swedan

fattiges skjorta...

"När den fattiges skjorta är genomvåt
av hårt arbete
ge då noga akt.
Då ska du få se
att änglarna samlar upp
svettpärlorna
som vore de diamanter."


-Dom Helder Camara

fläcken...

"När jag såg
att jag fått en fläck på mina kläder
kom jag att tänka på
alla de osynliga fläckar
vi får och ger
varandra
utan att vilja
och märka det,
dagarna i ända."

- Dom Helder Camera

att inte skjuta upp saker...

"Skjut inte upp sådant till i morgon
som precis lika gärna kan skjutas upp till i övermorgon."


- Mark Twain

Lär oss...

"Lär oss
att säga "nej"
med smak av "ja"
och att aldrig säga "ja"
Så att det smakar "nej". "


- Dom Helder Camara

Jag...

"Jag hör och glömmer.
Jag ser och kommer ihåg.
Jag gör och förstår"

- Kinesiskt ordspråk


Inlärningens kärna

"Det har faktist visat sig att om vi vänder på tingens ordning och höll barnen borta
från skolan och istället skickade dit deras föräldrar,
skulle vi kunna lära föräldrarna samma saker på en fjärdedel av tiden,
och det skulle bara kosta en fjärdedel så mycket."


- John McLeish


Vad tycker ni om detta? något att föreslå kanske?

Vem tycker inte om det?

"Jag tycker om att lära mig men inte alltid att bli undervisad."

- Winston Churchill

Vad är kärlek?

"Vad är kärlek? Så vitt jag förstår är det passion,
beundran och respekt. Har man två av dem
så har man tillräckligt. Har man alla tre
behöver man inte dö för att komma till himlen."


- William Wharton

RSS 2.0